Servicevoorwaarden Overzicht

SERVICEVOORWAARDEN
OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Witte Perel. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Witte Perel. Witte Perel biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, verbindt u zich tot onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website of kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige werknemers toe deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of, bij het gebruik van de Service, enige wet in uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet up-to-date en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of enige andere optie) te wijzigen of stop te zettenkunst of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of met hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN
Indien u op ons verzoek bepaaldespecifieke inzendingen (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, projecten of ander materiaal online, per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") indient, stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u bij ons indient, wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze illegaal, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden. dienst .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of een derde partij op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden beschouwd om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast de andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, mag u de site of de inhoud ervan niet gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schade toebrengen, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere website of internet zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere website of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service in elk geval kunnen annulerenja moment, zonder waarschuwing.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet , inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
Smartwhitening, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of iets anders direct, indirect, incidenteel, punitief, speciaal of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of andere, die voortvloeit uit uw gebruik van een service of een product dat is gekocht met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook geleden als gevolg van gebruik of de dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in Smartwhitening en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en onschadelijk te houden voor elke claim of verzoek, inclusief redelijke juridische kosten, betaald door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of van uw schending van enige wet of de rechten van derden.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling nog steeds van toepassing zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht los te staan ​​van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van enige andere resterende bepaling.

SECTIE 16 - OPLOSSING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u, naar ons eigen oordeel, niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen opeisbaar tot de datum van beëindiging inbegrepen; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel ervan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of eerdere overeenkomsten, mededelingen en voorstellen hedendaags, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst op grond waarvan wij de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op qzijn pagina.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar support@witte-perel.nl